Ny brandlovgivning og solcelleanlæg kan betyde øget værdi

Med overskriften “Find de skjulte værdier i lagerejendomme” inviterer rådgivningsvirksomheden ALECTIA, webportalen Lokalebasen.dk samt erhvervsmæglervirksomheden DN Erhverv A/S til et interessant fyraftensmøde i Virum nord for København med fokus på hvordan en ny brandlovgivining, der ændrer reglerne for opmagasineringshøjder i lagerbygninger og hvordan installation af moderne solcelleanlæg kan betyde en permanent værdiforøgelse af lagerbygninger i Danmark.
I programmet for dette gratis arrangement, indgår bl.a. demonstration af Nordens næststørste solcelleanlæg på taget af Teknikerbyen i Virum hvor arrangementet afholdes.

Find link til invitation og mere information om dette spændende fyraftensarrangement her.