Lokaler og miljø går hånd i hånd

Et godt erhvervslokale er essentielt i jagten på et godt arbejdsmiljø

En virksomhed er ligesom en maskine. Den består af mange forskellige dele, som alle skal fungere for ikke at gå i stå. En vigtig del af enhver virksomhed er de ansatte. Det er essentielt at værne om dem og skabe et arbejdsmiljø, som tilgodeser deres behov. Og et godt samt effektivt arbejdsmiljø har størst mulig chance for at opstå i de rette omgivelser. Derfor skal virksomheden finde de helt rigtige erhvervslokaler.

Forskellige virksomheder med forskellige behov

At finde de rigtige erhvervslokaler er ofte nemmere sagt end gjort. Hvad et rigtigt lokale skal indeholde varierer nemlig meget fra virksomhed til virksomhed. Inden jagten skydes i gang er det derfor en fordel at gøre sig tanker om, hvilke krav lokalet skal leve op til. Skal der primært være plads til individuelt arbejde eller gruppearbejde? Skal der være flere små rum eller ét stort?

Uanset hvad der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø i den enkelte virksomhed, findes der dog nogle grundlæggende behov, som hjælper medarbejderne til bedre trivsel samt en mere effektiv arbejdsproces. En undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hver anden dansker, som arbejder i større lokaler, er generet af støj. For at undgå dette forstyrrelsesmoment er det væsentligt at bide mærke i akustikken inden valg af lokale. Derudover bør den efterfølgende indretning også indbyde til støjreducerende løsninger såsom stillerum samt skillevægge. Rolige omgivelser øger koncentrationen og mindsker stress.

Byd fremtiden velkommen

Det er blevet så populært at leve i nuet, men af og til er det alligevel nødvendigt at skænke fremtiden en tanke. Det gælder også i søgen efter erhvervslokaler. Hvis virksomheden er i vækst, er det ikke tilstrækkeligt med lokaler, der opfylder det nuværende behov. Der skal være plads til, at virksomheden kan vokse og også i fremtiden kan danne rammerne om et godt arbejdsmiljø.

Tommelfingerreglen er, at der skal være mindst 10 kvadratmeter per skærmarbejdsplads, hvis den skal indrettes på bedste vis. Hav derfor det i tankerne, når beslutningen skal træffes. Undersøgelser viser ligeledes, at trivslen i en virksomhed øges, når der er mulighed for individuel indretning. Giv derfor også gerne plads til potteplanter, billeder med mere.

Spørg de ansatte til råds

En god ide er ofte at rådføre sig med de ansatte inden valg af lokale. De ved hver især, hvad der bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø for netop dem. Måske er det forhold, virksomheden allerede har taget med sig i overvejelserne, eller måske er det aldrig blevet skænket en tanke. En ting er i hvert fald sikkert: Det skader aldrig at spørge.