Hav papirerne i orden, når du lejer dit erhvervslokale

Når et lokale eller kontormiljø lejes til erhvervsmæssigt formål, er det vigtigste ikke blot lokalets funktionalitet, tilstand og lokation. Udarbejdelsen af en gennemført erhvervslejekontrakt er desuden nødvendig for, at der opnås størst tilfredshed og færrest problemer med det nye lejemål.

Denne artikel byder på erhvervslejekontraktens ABC, så du er klar over, hvad kontrakten bør indebære, og hvorfor den er så vigtig, inden du skriver under.

Fast aftale mellem lejer og udlejer

En lejekontrakt er en forhåndsbestemt aftale mellem udlejer og lejer. Erhvervslejekontrakten adskiller sig fra en almindelig lejekontrakt ved, at aftalen og lejemålet omhandler og bruges til erhvervsmæssige sammenhænge. Lejemål, hvor en erhvervslejekontrakt derfor er relevant, er lokaler såsom kontor, butik, restaurant og café.

De to typer lejekontrakt – almindelig og erhverv – hører ind under hver sine love. Til forskel fra en almindelig lejekontrakt, tilgodeser en erhvervslejekontrakt ikke på samme vis lejeren. Hvor lejer, der indgår en lejekontrakt ved almen beboelse, er sikret en lang række rettigheder på forhånd, er erhvervslejeren uden sikkerhed fra start.

Dette er derfor vigtigt at være opmærksom på, når man indgår en erhvervslejekontrakt, hvor rammerne for kontraktens sammenhæng altså er mere frie.

Kontraktens vigtighed

Kontrakten er ikke lovpligtig eller et krav, hvis ingen af parterne kræver, at kontrakten laves. Dog bør enhver, der lejer et lokale med erhvervsmæssigt ærinde, udarbejde en erhvervslejekontrakt, så man er sikret i tilfælde af misforståelser, stridigheder og uventede mangler.

Hvis blot én af parterne ønsker, at en kontrakt indgås, er det lovpligtigt, at dette sker.  Kontrakten er gyldig, når begge parter har valideret den med underskrift og dermed accepteret dens krav.

Udarbejdelse af kontrakten

En erhvervslejekontrakt indeholder relevante aftaler mellem lejer og udlejer, så intet angående lejemålet er usikkert. Derfor udarbejdes langt de fleste kontrakter af udlejeren, eftersom denne er bedst vidende om de oplysninger, kontrakten indeholder.

Selve formen og indholdet af kontrakten findes der ikke en skabelon for. Eftersom loven for erhvervslejemål – Erhvervslejeloven – har visse specifikationer, er det nødvendigt, at der i den optimale kontrakt indgår alle de nødvendige aftaler, der ligger under loven. Desuden kan der være en række aftaler i forhold til lejemålets formål, der er oplagte at indgå.

Vigtige ting, der bør indgå i kontrakten er ansvar og risiko, oplysning om lejer og udlejer, lejemålets anvendelse, ikrafttræden og opsigelse og meget mere.