Gode råd omkring kontorfællesskaber

Efterspørgslen på kontorfællesskaber er steget i Danmark, og derfor kommer der også flere og flere kontorfællesskaber til i landet. Det er ikke kun i Danmark, at erhvervslivet nyder godt af kontorfællesskaberne – på verdensplan anslår Small Business Labs, at omkring 2,3 mio. mennesker gjorde brug af kontorfællesskaber i 2018. Mange fordele er forbundet med det at blive en del af et kontorfællesskab, hvilket er grunden til, at populariteten er steget voldsomt på verdensplan. Men hvordan får du mest muligt ud af kontorfællesskaber? Det kan du læse meget mere om lige her. 

Besøg kontorfællesskabet inden aftale

Undersøger du blot de forskellige kontorfællesskaber online, kan du hurtigt se et gennemgående billede. Alle kontorfællesskaber skriver nemlig noget i stil med, at de består af et stærkt community. Det gør de sikkert også – men der er stor forskel på fællesskabet rundt omkring. 

Kulturerne varierer nemlig fra sted til sted, og kun ved at besøge kontorfællesskabet fysisk vil du få en idé om, hvorvidt det matcher dig. Besøg lokalerne og mærk, hvordan stemningen er, når folk snakker sammen. Mærk efter og vurder, hvorvidt du kunne se dig selv have dine arbejdsgange i denne stemning. 

Undersøg praktiske forhold og økonomi

Prisen for at blive en del af et kontorfællesskab har for langt de fleste en betydning. Dog skal du være opmærksom på, at det ikke blot er huslejen, du skal se på i forhold til dette. Det varierer nemlig fra kontorfællesskab til kontorfællesskab, hvad du får med i prisen. Kan du efter kort tid komme ud af kontrakten? Kan du udvide med flere ansatte? Medfølger parkeringspladser? Er der kantine? Mødelokaler? Printerfaciliteter? Reception? Der er mange forhold at tage hensyn til.

Hjælp de andre, og vær åben

Når du har valgt dit kontorfællesskab og er startet med arbejdet derude, skal du sørge for at hjælpe de andre. Du får nemlig mere ud af kontorfællesskabet, hvis du rent faktisk udnytter det. Styrk din og andres faglighed ved at hjælpe til, og tag imod hjælp af andre. Kobl dig på faglige events, og tal med folk. Fortæl om din egen virksomhed samt idéer, og hør om de andres. Du kommer langt med åbenhed og det at være social.