Færre udbudte kontorarealer i København end tidligere

Erhvervslivet i Hovedstaden må i den grad siges at være voksende. Dette kan ses på udbuddet af kontorkvadratmeter i København, som gennem de seneste to år har været faldende. Faktisk har der ikke været så småt et antal ledige kontorlokaler i København i ni år, som der er nu. Mere præcist er udbuddet af kontorarealer faldet fra 7,5 % i sidste del af år 2015 til 5,7 % i slutningen af 2017 i Danmarks hovedstad. Dette viser tal fra Ejendomstorvet Markedsindeks kvartårlige tal, som er udgivet i et samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomstorvet.dk samt Ejendomsforeningen Danmark. Faldet af udbudte kontorarealer i hovedstadsområdet er altså sket på trods af statens tiltag, som ihærdigt forsøgte at flytte en stor del af statsjobbene fra København og til provinsen ved at flytte 3.900 statsjob.

Omkring 100.000 kontorkvadratmeter er kommet i brug

Det, at udbuddet af ledige kontorarealer er faldet fra 7,5 % til 5,7 %, betyder, at ca. 100.000 kontorkvadratmeter er taget i brug i København. Disse tal gælder for selve København by, København samt Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Der er flere grunde til, at dette fald er sket, og en af grundene er, at beskæftigelsen i hovedstaden er øget. Der er altså kommet mange flere jobs til København, end der førhen har været, hvilket har haft en betydning for antallet af ledige kontorkvadratmeter. Faktisk er der kommet hele 3 % flere jobs til, hvilket svarer til omkring 15.000 flere arbejdspladser, siden det blev annonceret, at staten ville udflytte et stort antal statsjobs. Ydermere er mange erhvervslokaler af ældre format blevet indrettet som boliger i stedet. Dette gør, at mange kontorer er blevet fjernet fra markedet, da lokalerne i stedet er blevet konverteret til boliger.

Plan lanceret af Venstre-regeringen i 2015

Formålet med udflytningen af statsjobs var at fordele jobbene ligeligt i landet. Derfor skulle 3.900 statsjobs, hvilket svarer til mere end hvert 10. job, rykkes fra hovedstatsområdet og fordeles i 38 byer. På denne måde mente den daværende Venstre-regering i år 2015, at Danmark ville komme mere i balance. Ser man på oktober 2017, var 2.546 statsjobs blevet flyttet, mens den nuværende VLAK-regering siger, at yderligere tusinde offentlige jobs fortsat skal flyttes til provinsen. København by består af omtrent 6 millioner kvadratmeter til kontorer, hvilket svarer til en fjerdedel af landets samlede kontorarealer.

Om statistikken udbudt af Ejendomstorvet Markedsindeks

Tallene om antallet af ledige kontorarealer stammer som nævnt tidligere fra den kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks. Her kortlægges det danske udbud af erhvervsbygninger. Disse bygninger er fordelt på kontorer, butikker samt produktions- og lagerlokaler. De er gjort op som udbudte lokaler, der er målt ift. kvadratmeter, altså den samlede bestand af bygninger. Denne udbudsstatistisk kortlægges hvert kvartal, hvormed et løbende resultat kan påvises.