Du har fundet det rette erhvervslokale – hvad nu?

Du har nu fundet det rette erhvervslokale til din virksomhed, og det er derfor vigtigt at overveje næste skridt i processen. Her kommer nogle gode råd til, hvordan denne forløber mest smertefrit.

Vær opmærksom – for din egen skyld

For at undgå at ende med håret i postkassen er det en god idé at være opmærksom på, hvad der egentlig fremgår af lejekontrakten, som er det gyldige bevis på lejeaftalen. Lejekontrakten kan forhandles med udlejer, hvilket bevirker, at alle parter tilgodeses bedst muligt. Det kan være en stor fordel at benytte sig af professionel hjælp, når lejekontrakten skal gennemgås. På denne måde sikrer du dig, at eventuelle problemer opdages og håndteres korrekt.

Du kan naturligvis også selv gennemgå lejekontrakten, hvis blot du bruger god tid på at gennemlæse den, stille spørgsmål og sætte dig ind i det juridiske.

Ved en normal udlejningsproces vil udlejer fremvise lokalerne til den fremtidige lejer inden forhandlingen, så vedkommende har mulighed for at tjekke, udforske og spørge ind til erhvervslokalet, inden selve lejekontrakten skal underskrives. Herved er det også muligt at se, om erhvervslokalet lever op til forventningerne, samt det der fremgår af lejekontrakten.

Under forhandlingen med udlejer er det vigtigt, at der opnås enighed blandt de respektive parter, så også selve lejeperioden kommer til at forløbe uden gnidninger. Især er det vigtigt, at begge parter er enige om erhvervslokalets stand, så det tydeligt fremgår, hvad der skal ordnes inden indflytning, samt hvordan standen forventes at være ved fraflytning.

Når ovenstående er på plads, kan du med god samvittighed underskrive lejekontrakten og se frem til at flytte din virksomhed og påbegynde dit arbejde i et nyt miljø og nye rammer.

Overvejelser i indflytningsprocessen

Nu er lejekontrakten underskrevet, og du er klar til det næste skridt, som indebærer selve flytteprocessen. Her er det vigtigt at foretage sig en række overvejelser, der bedst muligt forbereder en vellykket indflytning.

Hjælp til det praktiske

I forbindelse med indflytningen kan der opstå nogle praktiske problemer, der skal fikses. Måske skal der males, opsættes skillevægge eller installeres nye stikkontakter? Her vil det være behjælpeligt at ansætte håndværkere, der kyndigt og hurtigt kan gøre arbejdet færdigt inden selve indflytningen.

Desuden kan der opstå andre praktiske problemer, som kan udskyde indflytningen og dermed arbejdspåbegyndelsen. Her er mangel på internet ofte en stor synder. For at få adgang til internet skal dette først bestilles hos en udbyder, som herefter skal have tid og mulighed for at sætte det op i erhvervslokalet og få det til at fungere. Denne proces kan tage lang tid, da der kan opstå uforudsete komplikationer. Mangel på internet vil besværliggøre arbejdet i virksomheden en hel del, og derfor er det en god idé at overveje en opsætning af dette allerede tidligt i indflytningsprocessen.