Derfor bør I jævnligt bytte pladser på kontoret

I mange virksomheder gælder det, at når først man har en kontorplads, bliver man siddende dér. Det kan også i visse tilfælde give god mening, men ofte kan det faktisk også give rigtig god mening at bytte pladser en gang imellem. Her kigger vi nærmere på hvorfor.

Skab kontakt til hinanden

Det er naturligt nok, at man mestendels snakker med dem, man sidder tæt på, når man er på arbejde. Derfor får man opbygget en stærk relation til eksempelvis ens sidemakker eller dem, man sidder på kontor med. Vil I gerne i virksomheden have sunde og gode relationer over hele linjen, kan det dog give god mening ind imellem at ”ryste posen” for at sikre, at man får snakket med nogle forskellige kollegaer i det daglige. På den måde bliver fællesskabet endnu stærkere.

Få nye inputs og idéer

Samtlige ansatte i en virksomhed har noget at byde ind med. Er man kørt fast i et projekt, sparrer man ofte med sine kollegaer, og det er endnu en grund til af og til at bytte pladser. Når man kommer til at sidde i nærheden af nogle nye mennesker, er der nemlig også mulighed for at få nye idéer og inputs med sig. Det kan bidrage til, at man leverer et endnu bedre produkt i sidste ende. Ligeledes kan det bidrage til, at man får udviklet systemer internt i virksomheden, fordi man måske kommer til at snakke om nogle nye muligheder, når man kommer til at sidde sammen med nye mennesker.

Nedbryd hierarkiet med forskellige pladser

Har I et ønske om ikke at have et hierarki på arbejdspladsen, er der endnu mere grund til at have skiftende pladser. På den måde kommer både ansatte, mellemledere og chefer til at sidde sammen på kryds og tværs, og det kan i høj grad bidrage til et godt arbejdsmiljø. Hvis man sidder ved siden af chefen, er det eksempelvis typisk lidt nemmere at få nævnt, at man er utilfreds eller begejstret over noget, end det er, hvis man skal banke på hans eller hendes kontordør for at komme i kontakt med vedkommende.