Klimapotentiale i genbrug af tomme erhvervsbygninger

Omdannelse og genanvendelse af ledige tomme erhvervsbygninger til andre nye formål kan ifølge ny rapport fra den grønne tænketank CONCITO blive et værdifuldt bidrag til samfundets grønne omstilling. Ikke færre end 2,4 million kvadratmeter kontorareal stod pr. 1. januar 2014 ledigt på landsplan – heraf lå de …