Erhvervsudviklingsområdet Nordhavn får guld i bæredygtighed havn

Københavns p.t. nye hotte by- og erhvervsudviklings-område Nordhavn har fået tildelt højeste (guld) certificering i bæredygtighed inden for det danske certificeringssystem DGNB. Guldcertificeringen betyder og markerer, at Nordhavn nationalt såvel som internationalt er blevety et ´fyrtårn´ for bæredygtig udvikling. Certificeringen retter sig om tre udvalgte områder i Nordhavns-projektet: Trælastholmen, Levantkaj Vest …

Ny brandlovgivning og solcelleanlæg kan betyde øget værdi

Med overskriften “Find de skjulte værdier i lagerejendomme” inviterer rådgivningsvirksomheden ALECTIA, webportalen Lokalebasen.dk samt erhvervsmæglervirksomheden DN Erhverv A/S til et interessant fyraftensmøde i Virum nord for København med fokus på hvordan en ny brandlovgivining, der ændrer reglerne for opmagasineringshøjder i …