Ny brandlovgivning og solcelleanlæg kan betyde øget værdi

Med overskriften “Find de skjulte værdier i lagerejendomme” inviterer rådgivningsvirksomheden ALECTIA, webportalen Lokalebasen.dk samt erhvervsmæglervirksomheden DN Erhverv A/S til et interessant fyraftensmøde i Virum nord for København med fokus på hvordan en ny brandlovgivining, der ændrer reglerne for opmagasineringshøjder i …